Money and soul

By viewing money as culture and philosophy, it becomes evident that the money of today is a system of symbols, something that society itself has devised over many centuries.

Money and soul opens up new methods of looking at, thinking about and using money.

Buy Money and soul here

Economic Metaphors

Economic Metaphors
Dissertation – only in Norwegian – by Per Espen Stoknes, presented for the dr.philos. degree at the University of Oslo, 2010: A multidisciplinary science study on the implications of metaphors in economic theory for climate policy and the perception of money. English summary is available here

Click picture for download in pdf.

Read more

 

Laer-av-fremtiden_hd_image

Lær av fremtiden

Lær av fremtiden – norske organisasjoners erfaring med med scenariobasert strategi

Read more

 

Sjelens landskap

SjelensLandskap er forfatterens forslag til å bringe nye begreper og tenkemåter inn i miljødebatten. Med utganspunkt i økopsykologien utformes et måte å omtale naturen på som ikke er styrt av teknologiens begreper, men går mot en resakralisering av jorden.

Click here to download the first three chapters in English

Fra et intrapsykisk selv til et økologisk Selv

— hva er opplevelse?
— hva kan vi forstå med “det økologiske Selv”

Denne avhandlingen kombinerer miljøpsykologi, systemteori, jungiansk psykologi og økofilosofi i et forsøk på å gi alternative grunnsyn på menneske-miljø-forholdet og psykologiske perspektiver på miljøarbeid og psykologisk aktivisme

Levert som hovedoppgave ved Psykologisk Institutt Universitetet i Oslo,Oslo, Januar 1994. Klikk på bildet eller på link nedenfor for nedlastning

Hovedoppgave Økopsykologi

Penger og sjel

Economists have paid little attention to how people experience money. Psychologists have showed little interest for peoples financial situation. This artificial gap between money and soul has resulted in a soulless financial world and a psychology blind for finance.

What is the true value of money?

How does money affect our identity?

Can we rethink how we view money, not just for financial growth, as a contributor to better quality of life, environment and social relations?

Kjøp Penger og sjel her

%d bloggers like this: